Privatlivspolitik (GDPR)

 Denne forordning indeholder oplysninger vedr. behandlingen af personoplysninger. Toprevision ApS efterlever kravene om beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.  

Når vi behandler data i forbindelse med levering af vores ydelser, som omfatter personoplysninger, anses vi som databehandler.  I den forbindelse vil vi udarbejde en databehandleraftale, hvor de konkrete instruktioner og al relevant information vil fremgå.  

Når vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med kundeforholdet, anses vi som dataansvarlig. Nedenfor kan du læse mere om Toprevision ApS´ varetagelse af personoplysninger som dataansvarlig.  

Formål med behandling af personoplysninger 
Toprevision indsamler og behandler de nødvendige personoplysninger i forbindelse med virksomhedens forpligtelser overfor vores kunder, herunder:  

 • Foretage bogføring 
 • Udarbejdelse af selvangivelse 
 • Fakturering  
 • Kunderelationer 

Formålet med indsamlingen af disse relevante oplysninger, skal ses i forbindelse med vores forpligtelser om at kunne opfylde den indgåede aftale med dig vedr. dit selskab, foretage bogføring, udarbejdelse af selvangivelse, samt at overholde gældende lovgivning bl.a. revisorloven, bogføringsloven mm 

Behandlingsaktiviteter  
I dette afsnit kan du læse mere om hvilke kategorier af oplysninger vi indhenter, samt den konkrete behandlingsgrundlag for de enkelte kategorier.   

Vi indsamler og behandler de oplysninger, som anses for nødvendige i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Generelt indsamler vi følgende oplysninger om vores kunder:  

 • Navn 
 • Adresse 
 • Telefonnummer  
 • E-mailadresse på kunder og ejere 
 • Navn, titel og kontaktinformationer på kontaktpersoner hos kunden  

Derudover vil vi i henhold med vores forpligtelser vedr. hvidvaskningsloven, indsamle følgende oplysninger af kunden, samt kundens ejere:  

 • CPR-nummer
 • Pas 
 • Kørekort 

Videregivelse af personoplysninger  
Toprevision ApS videregiver aldrig kundens personoplysninger, medmindre det sker med samtykke fra kunden, i forbindelse med administrative formål eller i henhold til gældende lovgivning og vores indberetningspligt til de offentlige myndigheder.  

Vi sikrer at beskyttelse af vores data, inklusiv kundeoplysninger og øvrige data sker i henhold med databeskyttelsesforordningen og kravene om tavshedspligt i revisorloven.   

Behandlingstid for personoplysninger  
Toprevision sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige med henblik på det oprindelige formål de blev indsamlet under. Dette vil typisk være tilfældet, når kundeforholdet afsluttes.  

Data der anvendes i forbindelse med regnskab, vil blive opbevaret i minimum 5 år i henhold med hvidvaskloven og bogføringsloven.  

Dataansvarlig 
Toprevision er dataansvarlig for behandlingsaktiviteten vedr. personoplysninger, i forbindelse med kundeforholdet. Toprevision kan kontaktes via nedenstående oplysninger: 

Toprevision ApS 
Flæsketorvet 68.1 
1711, København V 
Tlf: 46560796 
Email: kontor@toprevision.dk  
CVR: 21595179
 

Revisionsfirma siden 1992. Vi hjælper virksomheder med at få styr på regnskabet og overblik over deres økonomi.

Åbningstider

Kig forbi vores kontor, skriv eller ring til os

Copyright © 2020. Alle rettigheder forbeholdes

Hjemmeside af ITMT.dk